Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.gov.pl/subjects/view/15756

Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”
w Ełku

ul. Kilińskiego 48

19-300  Ełk

Tel.: DYREKTOR - Anna Sierotko: 877326430

WICEDYREKTOR - Małgorzata Ignatowicz: 877326431

WICEDYREKTOR - Anna Konopko: 877326777

GŁ. KSIĘGOWA - Elżbieta Ropelewska: 877326432

SPECJALISTA DO SPRAW KADR, PŁAC I SEKRETARIATU - Emilia Borowska: 877326778

REFERENT - Bogumiła Kurza: 877326437

 INTENDENT - Krystyna Suhak: 877326437

     
 

Adres strony Internetowej: www.ekoludki.elk.edu.pl            Adres skrzynki e-mail: ekoludki@o2.pl


Dyrektor mgr Anna Sierotko

Wicedyrektor mgr Małgorzata Ignatowicz

                     mgr Anna Konopko

 

Najważniejsze w naszej pracy z dziećmi jest:

     - odkrywanie piękna, dobra i prawdy

     - wspólna droga w odkrywaniu siebie, drugiego człowieka, świata

     - troska o odpowiedzialność, zaufanie

     - uczenie stawiania pytań i szukania odpowiedzi

     - nastawienie się na potrzeby i możliwości dziecka

 

Baza lokalowa:

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki" położone jest w malowniczej okolicy. Placówka funkcjonuje w trzech budynkach: na ul. Kilińskiego 48 gdzie zlokalizowane są grupy 3,4-latków i jedna grupa pięciolatków, ul. Pięknej 20 - w tym budynku otoczone ciepłą, troskliwą opieką mile czas spędzają grupy młodsze tj. dzieci żłobkowe i trzylatki oraz w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi - gdzie znajduje się osiem grup dzieci najstarszych - pięciolatków i sześciolatków.  Łącznie przedszkole liczy 21 oddziałów żywieniowych - w tym 5 oddziałów „żłobkowych”. Przedszkole jest czynne w godz. 6.00 - 17.00. Do grupy żłobkowej przyjmowane są dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

Kadra placówki:

W przedszkolu zatrudnionych jest 38 nauczycielek, wszystkie z bardzo dobrym przygotowaniem pedagogicznym. W grupach żłobkowych najmłodszymi wychowankami opiekują się wykwalifikowane opiekunki i dyplomowana pielęgniarka dbając o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. W realizacji zadań wynikających z podstawy programowej pracownikom pedagogicznym pomagają pracownicy administracji i obsługi, którzy kochają pracę z małym dzieckiem. Wszyscy realizują programy zdrowotne,  ekologiczne, posiadają wysoką kulturę osobistą, pozytywne nastawienie do środowiska, aktywnie uczestniczą na rzecz jego ochrony, a swoją postawą potwierdzają słuszność swojego działania. Nauczycielki stale uczestniczą w wielu konferencjach, kursach i warsztatach by potem wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, kontaktach z rodzicami oraz współpracownikami.

Ilość pracowników dydaktycznych – 38 osób

Ilość pracowników administracji - 3 osoby

Ilość pracowników obsługi - 35 osób

Ilość opiekunek - 18 osób

Ilość pielęgniarek - 1 osoba

 

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie przedszkola jest Statut Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” (Aneks do Statutu - Regulamin naboru dzieci do żłobka). Między innymi na podstawie Statutu została opracowana Koncepcja Pracy Przedszkola.

W placówce funkcjonują następujące organy przedszkola: 

     - Rada Pedagogiczna

     - Rada Rodziców

Ich kompetencje i zasady działania określają:

     Regulamin Rady Pedagogicznej

     Regulamin Rady Rodziców

 

Żywienie:

W placówce prowadzi się ekologiczny program żywienia: podaje się zwiększoną ilość surówek na bazie kefiru i jogurtu, łączonych smakowo z owocami i warzywami. Odrębnie prowadzona jest kuchnia dla dzieci ze skazą białkową, którym zapewnia się wyżywienie zgodnie z dietą zalecaną przez lekarzy prowadzących. Wyżywienie dostosowane jest również do potrzeb  i wieku dzieci.

 

Sprawozdanie finansowe 2018:

     Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

     Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)

     Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

     Informacja dodatkowa - załączniki

     Do bilansu

     Skany sprawozdania

 


Autor dokumentu: Małgorzata Ignatowicz

Udostępnił:  Małgorzata Ignatowicz (2008-10-22 21:42:42)
Ostatnio zmodyfikował:  Małgorzata Ignatowicz (2019-05-18 23:36:08)