INFORMACJA
dotycząca naboru dzieci do przedszkoli publicznych
oraz grup żłobkowych w MPIŻ "EKOLUDKI"
na rok szkolny 2020/2021
prowadzonych prze Gminę Miasto Ełk
 

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku
ul. Kilińskiego 48

DYREKTOR Anna Sierotko - tel. 87 7326430
WICEDYREKTOR Małgorzata Ignatowicz - tel. 87 7326431
WICEDYREKTOR Anna Konopko- tel. 87 7326777
 

Komunika 1 - POTWIERDZENIE WOLI

Komunika 2 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

 

REKRUTACJA - POTWIERDZENIE WOLI

DRODZY RODZICE KANDYDATÓW DO GRUP PRZEDSZKOLNYCH

1.  Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do grup przedszkolnych umieszczone  będą na drzwiach przedszkola przy ul. Kilińskiego 48 i Pięknej 20 w dniu 18.03.2020r. o godz.15.00.

2.  W dniach 19- 20 marca 2020r. rodzice dzieci przedszkolnych składają POTWIERDZENIE WOLI.

W celu ograniczenia kontaktów (zagrożenie koronawirusem) POTWIERDZENIA WOLI  należy wrzucać do skrzynki umieszczonej w przedsionku budynku na ul. Kilińskiego 48 w godz. 8.00-14.00. lub wysłać scan wypełnionego wniosku na pocztę ekoludki@o2.pl (tylko w dniach 19-20.03.2020r. do godz. 14.00). Dokument dostępny na stronie przedszkola i UM Ełk oraz w przedsionku przedszkola ul. Kilińskiego 48).

3.  Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do grup przedszkolnych zostanie wywieszona 23.03.2020r. o godz. 15.00.

DRODZY RODZICE KANDYDATÓW DO GRUP ŻŁOBKOWYCH

1.  Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do grup żłobkowych  zostanie wywieszona 18.03.2020r. o godz. 15.00.

2.  Rodziców dzieci do grup żłobkowych NIE OBOWIĄZUJE POTWIERDZENIE WOLI

 

SPOTKANIE DYREKTORA Z RODZICAMI DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA I GRUP 3- LATKÓW PLANOWANE JEST

23 CZERWCA 2020 O GODZ. 16.00

 

TERMINY NABORU (DOTYCZĄ RÓWNIEŻ GRUP ŻŁOBKOWYCH W MPIŻ"EKOLUDKI")

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 

I. Składanie pisemnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsca w grupach przedszkolnych i żłobkowych, do których uczęszczają.

 

od 17 lutego 2020r.do 21 lutego 2020r.

 

II. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz do grup żłobkowych

od 24 lutego 2020r.do 06 marca 2020r.

 

III. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 marca 2020r.

UWAGA !!!

DOTYCZY DZIECI TYLKO Z GRUP PRZEDSZKOLNYCH

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

W terminie 19.03.2020 r. - 20.03.2020 r. należy złożyć w placówce, w postaci pisemnego oświadczenia:

„Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia”

(druk do pobrania w kancelarii i na stronie internetowej przedszkola oraz Urzędu Miasta Ełku w Biuletynie Informacji Publicznej

 Złożenie „Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia”

nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

 

IV. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia- w postaci pisemnego oświadczenia (tylko dzieci z grup przedszkolnych)

od 19 marca 2020r. - do 20 marca 2020r.

 

V. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

23 marca 2020r.  godz. 15.00

 

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021

Link dotyczący rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - BIP Urzędu Miasta Ełku

Wymagane dokumenty dostępne będą w kancelarii przedszkola, lub na stronie internetowej www.ekoludki.elk.edu.pl

Ze względu na ochronę danych osobowych zapisy są prowadzone wyłącznie przez dyrektora i wicedyrektora
w budynku przedszkola na ul. Kilińskiego 48 w godz. od 9,00 do 15,00

SZCZEGÓŁOWE WIADOMOŚCI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY:

PRZEDSZKOLE

ŻŁOBEK