MIEJSKIE  PRZEDSZKOLE  I  ŻŁOBEK „EKOLUDKI”

EŁK, ul. KILIŃSKIEGO 48   tel. 87 732 6430 (30, 31, 37)

 

 

ogłasza nabór dzieci na lipiec/sierpień (1.07 – 12. 08.) 2020

 

FORMALNOŚCI:

   -  04 czerwiec  – 10 czerwiec 2020 – karta zgłoszenia dziecka dostępna na stronie internetowej przedszkola:

                                   www.ekoludki.elk.edu.pl - kartę należy złożyć w terminie do 10 czerwca 2020r. - do godz. 15,00

                                   elektronicznie lub do skrzynki podawczej

    - 19 czerwiec godz. 15 podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na lipiec/sierpień

   -  czerwiec 2020 od 19 czerwca do 26.06. 2020r. dokonanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu  i żłobku w lipcu/sierpniu 2020r.

na konto: Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku

92102047240000300200760165 z dopiskiem lipiec/sierpień 2020 za dziecko ……..

Opłata wynosi:

- za każde dziecko – przedszkole: lipiec/sierpień 186,00 +żyw. 186,00= 372,00

- za każde dziecko z EKR 3+  139,50 + żyw. 186,00 = 325,50

- w żłobku: za pierwsze dziecko 322,00 + żyw. 186,00 = 508,00  za drugie dziecko w żłobku  210,00 + żyw. 186,00 = 396,00 zł.

  za trzecie i kolejne dziecko w żłobku 154,00 + żyw.  186,00 =  340,00zł.

- w żłobku z EKR 3+: za pierwsze dziecko  241,50 + żyw. 186,00 = 427,50   za drugie dziecko 157,50 +  żyw. 186,00= 343,50 

  za trzecie i kolejne dziecko  115,50+ żyw. 186,00 =  301,50

INFORMACJE DODATKOWE:

1.     W przypadku nieobecności nadpłata będzie zwracana w miesiącu wrześniu 2020r. na konto rodzica

2.     MPiŻ „Ekoludki” od 01 lipca do 12 sierpnia 2020r. czynne w godzinach od 630 do 1600

3.     Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 87 732 6430 (30, 31, 37)

4.     Po podaniu do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowania warunkiem przyjęcia będzie dokonanie opłaty w określonym terminie

5.     Brak wpłaty w określonym terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy

6.     Wszystkie atrakcje dla dzieci na życzenie i za zgodą rodziców (kino, teatrzyk) będą dodatkowo płatne

7.     Dzieci przyjęte przynoszą wyprawkę:

przedszkole – kredki, kolorowankę, blok rysunkowy, blok techniczny, i inne wskazane przez n-la, dzieci 3- letnie pościel

żłobek – jak wyżej oraz pampersy, mokre chusteczki

 

Uwaga!!!

Drodzy Rodzice

Zakłada się możliwość naboru dzieci, pobytu i pracy z zachowaniem reżimu sanitarnego wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i procedur obowiązujących w MPiŻ „Ekoludki” w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki, uwzględniając dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w czasie epidemii COVID-19 oraz potrzebę przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń.

Do pobrania:

                           WNIOSEK NA OKRES LIPIEC SIERPIEŃ

UWAGA RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PLACÓWKI

NA OKRES WAKACYJNY!!!

W ZWIĄZKU Z NADAL OBOWIĄZUJĄCYMI WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W PRZEDSZKOLU. WSZYSTKIE PROCEDURY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE WZNOWIENIE PRZYJĘĆ NA STRONIE www.ekoludki.elk.edu.pl

 

1.  Zgodnie z reżimem sanitarnym przed rozpoczęciem dyżuru wakacyjnego w dniu  29 czerwca (poniedziałek)  należy przynieść do przedszkola niezbędne dla dziecka rzeczy celem wcześniejszej kwarantanny.

Przedmioty prosimy dostarczyć w godz. od 6.30 do 8.10 lub od 14.30 do 16.00.do budynku do którego dziecko będzie uczęszczać w wakacje - w plastikowym  worku (reklamówce), podpisane.

2.  Przedszkole czynne w lipcu-sierpniu 1.07.-12.08.2020r. w godz. 6.30- 16.00.

3.  Dzieci należy przyprowadzić rano do godz. 8.00 a odebrać od 14.30 do 16.00.

4.  Grupy żłobkowe oraz trzylatki to grupy śpiące.

5.  W dniu 30 czerwca prosimy o przyniesienie niezbędnej wyprawki (w podpisanym worku) do budynku, w którym będą dzieci przebywały w lipcu i sierpniu (w godz. 6.30- 8.00 i 14.30.- 16.00)

6.  Wyprawka dzieci z grup przedszkolnych: kolorowanka, zeszyt, blok, kredki, klej, wycinanki, chusteczki (duża paczka), ręcznik papierowy- 1 sztuka, zmienne obuwie oraz odzież na zmianę (zgodnie z potrzebami i uznaniem rodziców).

7.  Wyprawka  dzieci z grup żłobkowych: chusteczki suche, chusteczki mokre (po jednej paczce).

8.  Czapki na głowę zabezpieczające przed słońcem.

9.  Prosimy wszystko podpisać.

Dyrektor MPiŻ „Ekoludki”

mgr Anna Sierotko